Vizija

Povezati raznolikosti sveta skozi izobraževanje.

Poslanstvo

Povezati raznolikosti sveta skozi izobraževanje.

Naše vrednote

Skrbnost

Cenimo ljudi, skupnost in okolje.

Pogum

Smo drzni pri oblikovanju boljše prihodnosti.

Zanesljivost

Smo odgovorni in zanesljiv partner.

Omogočanje

Naš uspeh je rezultat inspiracije, omogočanja ter uspeha naših odjemalcev.

Strateški cilji

Cilj 1

Doseči odlične razultate za naše študente

 • Naši diplomanti so izobraženi po načelu »Prave veščine in spretnosti za pravi svet.«
 • Naši diplomanti so pripravljeni za uspešen vstop na domači in mednarodni trg dela
 • Naši študentje so uspešni pri študiju
 • Naši študentje dosegajo osebnostno rast in razvoj
 • Naši študentje so zadovoljni s študijsko izkušnjo pri nas

Cilj 2

Sodelovati z deležniki

 • Aktivno smo vključeni v sodelovanje z delodajalci, lokalnim okoljem ter pristojnimi ministrstvi
 • Razumemo potrebe naših okoljih ter se na njih odzivamo
 • Tisti, s katerimi sodelujemo, nam zaupajo
 • Sodelovanje vzajemno prinaša dodano vrednost Academii in deležnikom

Sodelujemo z:

Cilj 3

Biti trajnostna in agilna organizacija

 • Smo orientirani v prihodnost in zelo prilagodljivi
 • Naše delovanje je učinkovito
 • Investiramo v razvoj
 • Dosledno ustvarjamo presežek z namenom financiranja nadaljnjega razvoja
 • Imamo več in uravnotežene virov prihodkov, z namenom zmanjševanja odvisnosti od posameznega vira
 • Sodelujemo učinkovito za doseganje ciljev

Cilj 4

Privabiti in obdržati izjemne sodelavce željne sprememb

 • Naši sodelavci so raznoliki, kar odraža raznolikost našega izobraževalnega okolja
 • Ponujamo privlačno in stimulativno delovno okolje
 • Smo konkurenčni delodajalec
 • Naši sodelavci so sposobni in usposobljeni za uspešno opravljanje dela
 • Prepoznavamo in nagrajujemo uspehe sodelavcev
 • Ponujamo varno in zdravo delovno okolje
 • Naši sodelavci so povezani z gospodarstvom in lokalnim okoljem