Inženirske vede

  1. Študij

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.

  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Naroči me na brezplačni posvet

Izpolnite spodnji obrazec za brezplačni posvet. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije.

  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SPLETNI INFO DAN 

četrtek, 20. junij 2024 ob 18. uri

Jezik predavanj V slovenskem jeziku

Strokovni izpit

Po pridobljeni izobrazbi inženirja/ke gradbeništva in 3 letih delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj lahko pri IZS pristopite k strokovnemu izpitu za vodjo del.

Inženirska zbornica Slovenije

Akreditacije programa

Študijski program Gradbeništvo je javno-veljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Dvojna diploma

Vzporeden študij v javno-veljavnem programu za pridobitev dveh diplom Slovenije in Velike Britanije.

Pearson BTEC Higher National Diploma Construction and the Built Envinronment (Civil Engineering)

Bazične mehke veščine in spretnosti

Bazične mehke veščine in spretnosti

Osvojili boste mehke veščine poslovnega komuniciranja v domačem in tujem jeziku, organizacije in vodenja ter podjetnosti in ekonomike inženirskih projektov.

Način izvedbe študija razvija Vaše timske sposobnosti, sposobnost javnega nastopanja, kritičnega razmišljanja in problemskega reševanja nalog.

Osnove gradbeništva

Osnove gradbeništva

Osvojili boste inženirska znanja gradiv in gradbenih materialov, varstva pri delu in zakonodaje, varstva okolja in urejanja prostora, geotehnologije, inženirske geodezije in stavb.

Konstrukcije v gradbeništvu

Konstrukcije v gradbeništvu

Spoznali boste načela sil v ravnini in prostoru, statično določene linijske konstrukcije v ravnini, ovojnice notranjih sil in pomiki statično določenih linijskih konstrukcij, statično nedoločene konstrukcije, določanja obtežb na konstrukcijah.

Osvojili boste osnovne pojme napetostnega stanja v konstrukciji, specifične deformacije v konstrukciji, izračun napetostnega stanja v konstrukciji, pristope k dimenzioniranju konstrukcij in osnove dimenzioniranja armiranobetonskih konstrukcij.

Spoznali bosta materialne lastnosti lesa in jekla ter dimenzioniranje lesenih in jeklenih konstrukcij.

Operativno gradbeništvo in BIM

Operativno gradbeništvo in BIM

Določevali boste postavke, merili in izračunavali količine del, izdelali obračune in obračunske situacije, opravili po-kalkulacije in spoznali načela tehničnega prevzema.

Spoznali boste tehnologijo zemeljskih del, osnove tehnologije izdelave betonskih armiranobetonskih in prednapetih konstrukcij. Osvojili boste tehnološki proces izdelave opaža in odra ter spoznali pripravo in vgradnjo armature. Osvojili boste tehnologijo zidarskih del ter osnove izvedbe montažnih del.

Spoznali se boste z BIM - Buidling Information Modeling, novodobnim sistemom za načrtovanje, vodenje in vzdrževanje gradbenih objektov.

Ugodnosti tekom študija

  • Brezplačna programska oprema
    Office365, Google Apps, AutoCAD, ArchiCAD, Revit

Nadpovprečna uspešnost in zaposljivost diplomantov

Več kot 25 let izobražujemo in zaposlujemo za evropske potrebe

Edina višja strokovna šola s slovensko in britansko akreditacijo za pridobitev dveh diplom

Edina zasebna šola z diplomo odličnosti po modelu odličnosti Skupnosti VSŠ

X