1994

 • Pričetek zastopanja mednarodnih jezikovnih šol v tujini
 • Postali smo vodilni zastopnik za mednarodne jezikovne in poslovne šole v Sloveniji. Zastopamo več kot 60 šol v 16 državah na 5 kontinentih. Organizirali smo izobraževanja za več kot 10.000 udeležencev iz Slovenije na naših partnerskih šolah v tujini.

1995

 • Ustanovitev jezikovne šole za odrasle v Mariboru.
 • Vpis v razvid pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport R Slovenije. Postalo smo specializirana jezikovna šola za usposabljanje odraslih za splošno-poslovni jezik in priprave na izpite Univerze Cambridge in več kot deset let imeli vsako leto imamo okoli 50 skupin tečajnikov.
 • Pridobili smo koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve R Slovenije. Do danes se je v programe usposabljanj v okviru aktivne politike zaposlovanja se je vključilo več kot 5000 iskalcev zaposlitve iz Podravja.

1996

 • Pogodba z republiškim zavodom za zaposlovanje. Po petih letih dela z brezposelnimi nam je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podelilo priznanje za izredne dosežke pri zaposlovanju.Vključenih je bilo več kot 1500 iskalcev zaposlitve iz Maribora, zaposljivost je okoli 60-odstotna.
 • Ustanovili smo študentski servis in za delovanje prejeli koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve R Slovenije. Posredovali smo več kot 100.000 del za dijake in študente. V letu 2004 smo združili dejavnost posredovanja del v vseslovensko e-posredovalnico M-Servis, ki danes deluje pod blagovno znamko Mjob.si.

1997

 • Za Ministrstvo za znanost R Slovenije smo – v sodelovanju z Institutom Jožefa Stefana in Društvom mladih raziskovalcev – razvili in izvedli projekt Borza mladih raziskovalcev.
 • Projekt P-11, Projekt kadrovske sanacije podjetij v Sloveniji
  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve R Slovenije nam je po javnem razpisu zaupalo izvedbo projekta v več velikih slovenskih podjetjih, ki so zašla v krizo.

1998

 • Projekt slovenska turistična borza
  Za Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem R Slovenije smo kot nosilec in izvajalec projekta v sodelovanju z Nacionalno turistično organizacijo organizirali slovensko turistično borzo v Mariboru. Na borzo nam je uspelo pripeljati skoraj 100 tour operatorjev in turističnih agencij iz tujine. Danes je to stalni projekt Slovenske turistične organizacije (STO).
 • Mednarodni projekt PHARE
  Po analizi potreb izobraževanj podjetij v Podravju smo razvili in izvajali projekt Mednarodni marketing, vključujoč komunikacijo, tuje jezike in računalniška znanja. V preteklih letih smo izvajali tri mednarodne projekte PHARE za usposabljanje zaposlenih iz podjetij Podravja in iskalcev zaposlitve.

1999

 • Pridobitev ekskluzivnega zastopstva za slovenijo za prestižno hotelirsko šolo Cesar Ritz (Švica, ZDA, Avstralija in Hrvaška). 
 • Mednarodni projekt PHARE
  Razvoj in izvedba usposabljanja pri projektu Uspešno mednarodno trženje z jezikovnimi, komunikacijskimi in računalniškimi veščinami.

2000

 • Vpis šole v razvid višjih strokovnih šol pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport R Slovenije, in sicer kot organizacijske enote Academie. Po treh letih priprav smo ustanovili eno izmed prvih zasebnih višjih strokovnih šol v Sloveniji.

2001

 • Višja strokovna šola Academia Maribor je bila ustanovljena v letu 2001, kot odgovor na potrebe gospodarstva podravske regije po višje izobraženi delovni sili v storitvenih in predelovalnih panogah.
 • Academia je kot prva institucija na področju izobraževanja pridobila mednarodni standard kakovosti ISO 9001:2000, danes ISO 9001:2015
 • V izredni študij programa Komercialist se je vpisalo 64 študentov. S poslovnimi šolami v Angliji smo se dogovorili o možnosti prehoda in nadaljevanju študija za diplomante.

2002

 • Programi javnih del za Podravje
  Po pogodbi z Zavodom RS za zaposlovanje smo koordinirali projekt javnih del ter izvajali delavnice in informacijske pisarne za udeležence javnih del.

2003

 • Ustanovitev enota Visoke komercialne šole Celje na Academii
  V sodelovanju z Visoko komercialno šolo Celje smo organizirali v Mariboru enoto študija za vse, ki si želijo pridobiti 6/2 raven izobrazbe ter naziv diplomirani ekonomist. Ponudba programov se je z leti razširila na programe Komerciale, Poslovne informatike in Turizma na dodiplomskih in podiplomskih programih.

2004

 • Prvih 20 diplomantov je uspešno zaključilo študij v programu Komercialist.
 • Mednarodni projekt PHARE
  Razvoj programa in izvedba usposabljanja v sklopu projekta Povečanje zaposljivosti z usposabljanjem in aktivnostmi razvoja človeških virov: Uspešen vstop na tuje trge, z veščinami poslovnega komuniciranja in uporabo informacijske tehnologije.

2005

 • Akreditirali in razpisali smo nov študijski program Računovodja.

2006

 • Akreditirali in razpisali smo nov študijski program Računovodja.

2007

 • Akreditirali in razpisali smo nov študijski program Gradbeništvo.

2008

 • 2008 Akreditirali in razpisali smo nov študijski program Strojništvo.
 • Gospodarska družba ACADEMIA d.o.o., Glavni trg 17b, 2000 Maribor je vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 2787.
 • V sodelovanju z Visoko šolo za računovodstvo smo pričeli z izvedbo visokošolskega strokovnega programa RAČUNOVODSTVO.
 • Vsi višješolski strokovni programi so prenovljeni in ovrednoteni s 120 KT po kreditnem sistemu ECTS.

2009

 • Academia je prejela obe državni priznanji Andragoškega centra Slovenije za prispevek k razvoju kakovosti v izobraževanju.

2010

 • V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije – CPU in Ministrstvom za notranje zadeve RS smo razvili, akreditirali in razpisali nov študijski program Varovanje.
 • Po pooblastilu Ministrstva za javno upravo smo začeli z izvajanjem usposabljanj in strokovnih izpitov iz Zakona o splošnem upravnem postopku.

2011

 • Academia je prejela certifikat bonitetne odličnosti, najboljše ocene vrednosti poslovnih subjektov in se tako uvrstila med 3% najboljših podjetij v Sloveniji.

2012

 • V času globoke finančne in gospodarske krize, ki je Podravje in vzhodno Slovenijo močno prizadela, saj se je stopnja brezposelnih dvignila do 20 %, smo bili izbrani na javnem razpisu Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje kot izvajalec evropskega projekta 2013 – 2015: Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljeni od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo. Vključenih je bilo 900 oseb iz OE Maribor.

2015

 • Opravili smo institucionalno akreditacijo šole v Združenem Kraljestvu, kot prva in edina višja strokovna šola iz Slovenije.

2016

 • Kot prvi smo akreditirali mednarodne višješolske strokovne programe v Sloveniji: Business, Engineering, Art & Design in Construction
 • Vpisali smo prvo generacijo mednarodnih študentov in pričeli z izvedbo programa Ekonomist in Strojništvo v angleškem jeziku – prva višja strokovna šola z izvedbo v angleškem jeziku

2017

 • Izvedba prvih mednarodnih programskih evalvacij izvedbe višješolskih strokovnih programov v Sloveniji.

2018

 • Prejeli smo Diplomo Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost – najvišje priznanje za doseganje odličnosti v višjem strokovnem šolstvu v Republiki Slovenije kot prva in edina zasebna šola.

2019

 • Akreditirali in razpisali smo nov študijski program Informatika in Computing.
 • Vpisani smo se v razvid medijev revije Academia Magazine.
 • Poslovni direktor je prejemnik nagrade za izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjave praks v višjem strokovnem izobraževanju.

2020