30 % podjetij zaposlilo diplomante v zadnjih 12 mesecih

V severovzhodni Sloveniji so delodajalci v 30 % podjetij v zadnjem letu zaposlili diplomante višjih in visokih strokovnih šol, je pokazala raziskava delodajalcev, opravljena v mesecu juliju letos.

482

Skoraj 40 % podjetij nameni v izobraževanje enega zaposlenega dodatno še vsaj 500 EUR na leto. Delodajalci izjavljajo, da morajo imeti diplomanti za zaposlitev poleg strokovnih znanj razvite predvsem naslednje kompetence: kreativnost, komunikativnost, vodenje in sposobnost reševanja problemov, sposobnost dela v skupini, znanje tujih jezikov in uporabe sodobne IKT.

Academia deluje kot partner v programu Evropske skupnosti Lifelong learning programme: Leonardo da Vinci partnerships v projektu The Role of the Third Parties in Vocational Education 2013-2015.

Ostali partnerji projekta so iz Velike Britanije, Portugalske, Poljske in Turčije. Partnerji smo v letošnjem letu pripravili analizo izobraževalnih potreb in doseženih kompetenc diplomantov in delodajalcev v sodelujočih državah.

V Sloveniji smo vključili v raziskavo več kot 100 naših diplomantov, odzvalo se je tudi več kot 100 podjetij iz SV Slovenije. Skupne izsledke bomo predstavili na srečanju partnerjev med 17. in 19. oktobrom 2014 v Mariboru in jih posredovali javnosti.