Academia bo vzpostavila sistem višjega strokovnega šolstva v Srbiji

Academia bo skupaj s partnerji vzpostavila in implementirala sistem višjega strokovnega šolstva v Republiki Srbiji.

353

Vlada Republike Srbije želi ponovno vzpostaviti model dualnega izobraževanja v državi in podkrepiti še kako pomembno strokovno šolstvo za potrebe tako lokalnega kot mednarodnega gospodarstva delujočega v Republiki Srbiji. Namen dualnega izobraževanja je predvsem okrepiti izvedbo študijskih programov s praktičnim izobraževanjem v podjetjih, tako imenovanim “Learning by doing”, ki študentom zagotavlja pridobitev sodobnih strokovnih znanj in hitrejšo zaposlitev v podjetju.

Kot vodilna v izkustvenem izobraževanju in prva institucija v Sloveniji s pridobljenim mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001:2000, danes 9001:2008, bo Academia v okviru projekta vzpostavila sistem ter okvir meril zagotavljanja in spremljanja kakovosti v višjem strokovnem šolstvu, ki ga bo v šolski sistem nato implementiralo ministrstvo pristojno za izobraževanje v Republiki Srbiji.

“Izjemno smo veseli povabila k sodelovanju. Kot kaže nas vodilni partner, to je Univerza v Talinnu, prepoznava kot mednarodno konkurenčno višjo strokovno šolo, da nam zaupa tako pomembno področje, kot je kakovost v izobraževanju.” je povedala mag. Majda Kralj, poslovna direktorica Višje strokovne šole Academia.

startup-photos

V Sloveniji moramo temeljito reformirati izvedbo strokovnih študijev

Mag. Kraljeva, ki je bila v letih 2011-2013 tudi članica Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov je še dodala: “Hkrati je ta projekt za nas v Sloveniji opozorilo, da se v regiji razvoja višjega strokovnega šolstva lotevajo zelo resno in strukturirano ter da bomo, če želimo ostati vsaj regionalno konkurenčni, morali v Sloveniji izvedbo strokovnih študijev na državni ravni temeljito reformirati. V nasprotnem primeru bodo mednarodna podjetja raje odšla v države, kjer je razvoj strokovnega kadra enostavno boljši in fleksibilnejši.

Academia bo v okviru projekta izvedla tudi prve pilotne zunanje evalvacije delovanja višješolskih strokovnih programov- izvedba predavanj in laboratorijskih vaj ter izvedba praktičnega izobraževanja v podjetjih.

Sodelujoči v projektu: