Academia ponovno izvaja priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka

304

Academia bo kot partner v projektu NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI IN IZPITI ZA BREZPOSELNE V LETU 2017 v obdobju od 1.6. do 31. 10. 2017 izvajala programe za brezposelne, in sicer:

  • program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka (25 urni program) ter
  • strokovni izpit iz upravnega postopka.

CILJ JAVNEGA RAZPISA je kakovostno izvajanje izobraževalnih programov za brezposelne osebe, povečati njihove zaposlitvene zmožnosti in vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje.

CILJNA SKUPINA je 119 brezposelnih oseb, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje.

Partnerji v projektu: