Academia postala članica TECOS – združenje slovenskih orodjarjev

VSŠ Academia je marca 2015 postala član Združenja orodjarjev Razvojnega centra orodjarstva Slovenije - TECOS.

285

Z razvojnim centrom orodjarstva TECOS je podpisala tudi pogodbo pri izvajanju laboratorijskih vaj za študente programa strojništvo pri predmetih Tehnologije, Snovanje in konstruiranje orodij ter Izdelava in vzdrževanje orodij.

Pri izvedbi teh predmetov sodeluje ACADEMIA tudi s podjetjem Unior d.d.

TECOS je krovno interesno združenje slovenskih orodjarjev. Združuje podjetja s področja orodjarstva in izdelovalnih tehnologij, ki se zavedajo, da sta znanje in sodelovanje ključnega pomena v današnji dinamični in informacijski družbi. Specifičen položaj ter dobra poznanstva in vezi v priznanih domačih in tujih ustanovah jim omogočajo dober pregled nad dogajanjem v svetu na področju orodjarstva in strojništva na splošno.