Academia uspešna pri pridobivanju sredstev programa Erasmus+ za mobilnost študentov in osebja

260

Višja strokovna šola Academia Maribor je bila uspešna na dveh razpisih Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS za namene mobilnosti študentov in osebja v programskih in partnerskih državah programa Erasmus+. Tako bodo lahko študentje višješolskih strokovnih programov tudi v prihodnje opravljali del študijski obveznosti, vključojoč, strokovno prakso v tujini.

Število odobrenih mobilnosti v tem študijskem letu sta dve v okviru direktne prijave na razpis ter dodatnih 27 mest v okviru konzorcijske prijave Skupnosti Višjih strokovnih šol Republike Slovenije.

Študentje Academie največkrat v tujino na študijsko prakso

Študentje višješolskih strokovnih programov, ki jih izvaja Višja strokovna šola Academia Maribor, se za mobilnost največkrat odločijo za opravljanje obvezne študijske prakse.

Študetnje lahko mobilnost opravljajo od 2 pa vse do 12 mesecev, tudi po diplomiranju. Višini dotacije v letu 2017/2018 znaša med 350 in 450 EUR na mesec glede skupino države gostiteljice.

Posebne potrebe 

Bodoči Erasmus+ študenti s posebnimi potrebami imajo možnost za mobilnost pridobiti tudi dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb. Za podrobnosti pridobitve sredstev naj študenti kontaktirajo kontaktno osebo na šoli. 

Dodatek Javnega sklada 

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1 ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, ki znaša 80€ na mesec.  

Dodatek za študente iz socialno šibkejših okolij 

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij, so v letu 2016-2017 imeli možnost zaprositi za Dodatek k Erasmus+ štipendiji, ki je znašal 270€ na mesec. Do tega dodatka so bili upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.