Academia v aktivno akademsko sodelovanje s Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru

268

Academia je nedavno podpisala pismo o nameri za sodelovanje s Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru.

Namera sodelovanja se nanaša na področja razvoja sodelovanja v okviru uresničevanja nacionalne strategije terciarnega izobraževanja, internacionalizacije ter drugega mednarodnega sodelovanja.

»Veseli nas, da Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru prepoznava višješolski študijski program strojništva Velike Britanije kot priložnost za sodelovanje in kakovosten program za uspešno nadaljevanje študija diplomantov Academie tudi v lokalnem okolju. Programe, ki jih izvaja Academia namreč priznava ter nadaljevanje študija omogoča že 95% univerz v Veliki Britaniji ter več kot 200 univerz po svetu, med njimi tudi univerze, ki so po lestvici revije Times uvrščene med 100 najboljših na svetu.« je ob podpisu dejal Žan Dapčevič, izvršni direktor za razvoj Academie.