Academia v pilotno izvedbo predmeta s pomočjo CogBooks – projekt podprt s strani Bill & Melinda Gates fundacije

245

Višja strokovna šola Academia Maribor bo prva v Sloveniji v okviru izvedbe študijskega programa Ekonomist pilotno izvedla predmet za mednarodne študente z uporabo CogBooks – inovativnega projekta in platforme financirane s strani Bill & Melinda Gates fundacije.

Vsebina portala prilagojena učinim izidom ter vsebini predmeta

Academia bo predmet pilotno izvedla v sodelovanju tudi z drugimi šolami, ki izvajajo program po programu BTEC Higher National Diplome in Business.

Študentje bodo tako imeli na voljo:

 • 20 ur e-učnega gradiva
 • Video material, članke ter interaktivne aktivnosti
 • Komunikacijsko orodje za komunikacijo s študenti iz drugih šol po svetu
 • Tutorje, na katere se bodo lahko študentje v živo obrnili z morebitnimi vprašanji

Spletna predavalnica za izvedbo predmeta

Izvedba predmeta bo potekala po metodi “Flipped Classroom” oziroma “Obrnjena predavalnica”. Študentje bodo tako ključne teme spoznavali preko spleta z lastno hitrostjo, preostali 2/3 časa pa skozi organizirana klasična srečanja opravljali seminarske vaje za utrjevanje snovi skozi aktivnosti na realnih primerih podjetij.

“Nastaja nova generacija e-učnih gradiv z zmogljivostmi, ki bodo v izjemno korist študentom in predavateljem.” Daniel Greestein, Bill & Melinda Gates fundacija

Na Arizona State University se je študijska uspešnost povečala za 24%, delež neuspešnih študentov pa zmanjšal za 90%

Academia z uporabo CogBooks, LinkedIn Learning in eAcademia storitev ponuja celovito e-podporo pri študiju

Academia že danes študentom ponuja celovito e-podporo pri študiju v okviru delovanja storitve eAcademia, kjer je študentom na voljo:

 • dostop do spletne predavalnice predmeta
 • dostop do posnetkov predavanj
 • dostop do e-gradiv
 • dostop do več kot 4000 spletnih tečajev s področja medijske produkcije
 • spletni referat
 • e-indeks
 • dostop do brezplačnih licenc za programsko opremo Microsoft