Univerza Stanford (op. je med 5 najboljšimi univerzami na svetu) je sprožila plaz 150.000 prijav iz vsega sveta za študij na daljavo neakreditiranega predmeta umetnostne inteligence, ki sta ga pripravila znana profesorja univerze. Vendar šole, ki sanjajo o strategiji kako akreditiran študij v celoti izvesti na spletu, kot je na primer učenje angleškega jezika, so neodgovorne pri upoštevanju pomembnosti klasičnega načina izvedbe izobraževanja.

Študijski programi, ki se v celoti izvajajo na daljavo so morda primerni za visoko izobražene in motivirane posameznike, vendar so neprimerni za študente, ki potrebujejo podporo za uspeh pri študiju.

Raziskava centra za raziskave Višje strokovne šole Univerze v Kolumbiji je pokazala, da za študente, ki se odločijo za študij na daljavo, obstaja veliko večja verjetnost, da pri študiju ne bodo uspešni. To pomeni, da ne bodo za težko prislužen denar, ki je bil namenjen za šolnino, dobili pričakovanega. Še huje, za študente, ki imajo manjše sposobnosti že v klasičnih izvedbah predavanj in vaj, obstaja še večja verjetnost, da pri študiju ne bodo uspešni.

5-letna raziskava, ki je vključila 51.000 študentov študija na daljavo v Washingtonu, je pokazala, da so študenti manj uspešni, zaradi razlogov, ki so dobro znani. Veliko študentov se za študij na daljavo odloči nepripravljenih za učenje, brez osnovnega znanja angleščine in matematike ter časovno neorganiziranih.

S pomanjkanjem samozavesti, kot tudi kompetenc, ti študenti potrebujejo fizični kontakt s predavateljem, da bi se počutili ugodneje in uspeli. Kar študenti večinoma dobijo pri študiju na daljavo – je odtujenost predavatelja in mentorja, ki lahko le komaj spozna študenta neposredno. Višje strokovne šole in fakultete morajo zato bolje razviti sistem študija na daljavo. Predvsem šole, ki imajo več študentov, bi morale zahtevati študentovo uspešnost v klasični obliki, preden bi jim dovolile, da se poslužijo študija na daljavo.

Kot zanimivost, raziskava je pokazala, da so študenti v hibridnih predmetih – kombiniran način klasičnega izobraževanja s celostno e-podporo – vsaj tako uspešni kot tisti, ki se poslužijo klasičnega načina izobraževanja.

Študij na daljavo ponuja zanimive priložnosti za širitev dostopa do študija, vendar vse do danes dokazi govorijo, da (slabo) organizirani študiji na daljavo resno ogrožajo uspešnost večine študentov.

Članek je bil objavljen v prestižnem časopisu New York Times: The Trouble with Online Courses.

Komentar Academie

Academia študija na daljavo ne izvaja prav iz razlogov navedenih v članku. Interne raziskave razvoja kompetenc naših diplomantov namreč nakazujejo na pomanjkanje samozavesti pred pričetkom študija, ter bistveno izboljšano samopodobo po končanem študiju v klasični obliki. Raziskava Public policy institute of California dokazuje, da je uspešnost študija v obliki študija na daljavo na tehničnih programih, kot so strojništvo, gradbeništvo, medijska produkcija in varovanje nižja za 50 %, na programih kot je ekonomist: komercialist, računovodja in turizem pa za 10 % kot v klasičnem študiju.

Višja strokovna šola Academia zato izvaja študij, ki ga v članku omenjajo kot hibridni študij: 800 ur predavanj in laboratorijskih vaj z e-podporo in 800 ur prakse v podjetju. Vsa klasična predavanja so posneta in študentom na voljo tudi na portalu E-Academia poleg e-gradiv kot dodatna podpora pri študiju.