Andragoški center Slovenije Academii ponovno podelil certifikat kakovosti POKI

282

Andragoški center Slovenije je Academii ponovno podelil pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti – POKI. 

S tem Academia kot izobraževalna organizacija izkazuje, da sistematično skrbi za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Academia je v postopku ponovne pridobitve certifikata ponovno dokazala, da:
  1. ima notranje procese kakovosti izobraževanja odraslih umeščene v temeljne strateške dokumente,
  2. obravnava vprašanja kakovosti izobraževanja odraslih na andragoških zborih ali drugih enakovrednih organih izobraževalcev v organizaciji,
  3. ima delujočo komisijo/skupino za kakovost,
  4. uporablja različne načine notranjega presojanja kakovosti izobraževanja odraslih,
  5. spremlja in presoja različne dejavnike kakovosti izobraževanja odraslih,
  6. v rednih samoevalvacijskih ciklih sistematično in načrtno izpeljuje poglobljeno samoevalvacijo,
  7. v rednih samoevalvacijskih ciklih pripravi pisni akcijski načrt za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih,
  8. v rednih samoevalvacijskih ciklih vpeljuje izboljšave kakovosti izobraževanja odraslih.

Andragoški center Slovenije – ACS

ACS je osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih v Republiki Sloveniji.

Razvojno delo Andragoškega centra in v projekt vključenih izobraževalnih organizacij podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, od leta 2004 pa tudi evropski socialni sklad.

zgoraj_poki_omrezje10