Bodoči inženirji strojništva v Uniorju

77

V okviru predmeta Snovanje in konstruiranje orodij so študentje programa Strojništvo obiskali podjetje Unior d.d., kjer so na praktičnih in realnih primerih spoznali postopek snovanja in konstruiranja orodij.