Delavnica naprednega projektiranja v SolidWorks

115

V okviru predmeta Računalništvo študijskega programa Strojništvo je Aleksander Brecl za bodoče inženirje strojništva izvedel gostujočo delavnico naprednega projektiranja v programu SoldiWorks.

Delavnice v okviru sodelovanja z Višjo strokovno šolo Academia za študente organizira in izvaja SolidWorld Slovenija. V okviru sodelovanja je programska oprema SolidWorks študentom v času študija na voljo tudi brezplačno za domačo uporabo.