Gostujoče predavanje: Javno zbiranje

173
Gostujoče predavanje na študijskem programu Varovanje je izvedel gospod Mile Nunič, specialist za javno zbiranje. Je avtor nekaj knjig, med drugim tudi Zakon o javnih zbiranjih, s komentarjem. Zadnja njegova knjiga je izšla letos v začetku tega leta z naslovom “Varovanje javnih zbiranj, od začetka do konca”.
Gospod Nunič je bodočim inženirjem varovanja predstavil normativno ureditev področja zasebnega varovanja in področja javnih zbiranj. Predstavil je pojme kot so: licence za varovanje javnih zbiranj, organizacijo javnih zbiranj, pravico do javnih zbiranj, vrste javnih zbiranj (javni shodi in javne prireditve), itd. V nadaljevanju je podrobneje predstavil samo organizacijo javnih zbiranj in dolžnosti organizatorjev (dokumente, prijavo, vodenje, itd.).