Gostujoče predavanje Tovarne podjemov

132

Gostujoči predavatelj Jure Verhovnik Tovarne podjemov iz je študentom programa Ekonomist v okviru predmeta Poslovno komuniciranje predstavil metode poslovnega komuniciranja v startup svetu, ti. “pitchanje”. Študentje so po predstavitvi predavatelje opravili vaje pitchanja svojih produktov, storitev ali osebne predstavitve.