K trgu dela smo približali več kot 100 Štajercev

ACADEMIA je v letu 2013 pričela z izvedbo evropskega projekta 2013-2015: Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo.

318

Štajerska, predvsem pa Maribor se sooča s problematiko dolgotrajne nezaposlenosti.

V izvajanje eno letnega evropskega projekta smo tako vključili več kot 950 oseb, ki dlje čase ne najdejo zaposlitve ti. neaktivni in niso več prijavljeni na Zavodu za Zaposlovanje.

  • Opravljenih več kot 5.600 ur individualnih obravnav,
  • Vključitev več kot 100 udeležencev v 4-mesečni program aktivnega iskanja zaposlitve,
  • Visoka stopnja zadovoljstva – 4.4 od 5

Povprečna starost udeležencev je bila 53,2 let. Udeleženci so bili v povprečju brezposelni 14,4 leta. Od tega je bilo čez 90 % prejemnikov nadomestila ZPIZ (delovni invalidi) in nekaj manj kot 10 % prejemnikov denarne socialne pomoči.

Udeleženci in mentorji programa so v sklopu programa prepoznali področja, na katerih bi se ponovno vključili na trg dela; to so predvsem področja samooskrbe, npr. delo na kmetiji, področja domače obrti ter restavriranje pohištva, delo v skladiščih, azilu…

Udeleženci so navedli, da so s programom pridobili skozi triažo dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju ter v nadaljevanju osvojili veščine pri iskanju zaposlitve in povišali svoje IKT in socialne kompetence.