V okviru študijskega programa Gradbeništvo so študentke in študenti Academie pri predmetu Gradiva opravljali tudi strokovne vaje v podjetju Igmat iz Ljubljane.

Igmat, d.d. je največji inštitut v zasebni lasti, registriran za izvajanje preiskav in certificiranje gradbenih materialov v Sloveniji. Zaposlujejo 39 visoko kvalificiranih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami. Njihov centralni laboratorij je v Ljubljani z manjšimi laboratoriji pa so prisotni na vseh večjih gradbiščih po državi. Akreditirani so po SIST EN ISO/IEC 17025 in SIST EN 45011. Postali so tudi priglašeni organ (notified body) za Direktivo Sveta Evrope o gradbenih proizvodih.