Nov kompetečni model s področja modularne in offsite gradnje

13

Višja strokovna šola Academia Maribor je okviru Erasmus+ KA2 projekta Embracing Modular Innovation in Construction – Getting Education Modernised skupaj s partnerji iz Avstrije, Nemčije, Velike Britanije in Španije pripravila nov kompetečni model s področja modularne in offsite gradnje.

Kompetenčni model identificira 6 ključnih person v procesu modularne in offsite gradnje na ravneh od poklicnega izobraževanje pa vse do visokošolskega strokovnega izobraževanja. Model vključije speficične veščine in spretnosti, kot tudi generične, ti. meta kompetence.

Kompetenčni model je osnova za pripravo novih pilotnih predmetov s področja modularne in offsite gradnje v katere bodo lahko vključeni študenti ter diplomanti programov Gradbeništva in Strojništva Višje strokovne šole Academia Maribor.

Modularna in offsite gradnja spreminja gradbeno panogo v Evropi, saj tako odgvoraja na izzive pomanjkanja kadra, energetske učinkovitosti, učinkovitosti uporabe virov ter večanja produktivnosti. Hkrati modulrna in offiste gradnja zmanjšuje ogljični odtis na okolje.