Blasting News UK: Nova doba širitve strokovnega izobraževanja kot storitvene dejavnosti

Trendi ponudbe in povpraševanja na trgu dela, ki je v večnem stanju negotovosti.

371

Enakomerno stopnjevanje števila diplomantov v zadnjih nekaj desetletjih v Veliki Britaniji, je posledica odločitve številnih britanskih družin v povojnem obdobju, da spodbudijo mlade k nadaljevanju s terciarno izobrazbo. Ta trend je pri njih postal še posebej viden v zadnjih 34-ih letih. Odstotek ljudi, ki so se po srednji šoli odločili za nadaljevanje študija, je iz 13% v letu 1981 zrastel na neverjetnih 40% danes (Lindley in Machin 2012). Čeprav bi si mislili, da je to pozitiven kazalec, pa je neposredni učinek tega povzročil neskladje med spretnostmi, ki jih zahtevajo novo ustvarjena delovna mesta in kvalifikacijami mnogih današnjih iskalcev zaposlitve. Torej, čeprav visoko kvalificirana delovna mesta še vedno obstajajo, jih je po obsegu prehitelo nižje kvalificirano delo. Rezultat tega je, da se  vedno več diplomantov zaposluje na nizko kvalificiranih delovnih mest medtem, ko zaradi pomanjkanja potrebnih kvalifikacij in spretnosti, narašča število prostih delovnih mest recimo v zdravstvu in v dejavnostih prostega časa (torej delovna mesta, za katere visoka stopnja izobrazbe ni potrebna), posledično to ogroža rast v teh sektorjih.

Strokovno izobraževanje se tako izkaže za novost na trgu, v smislu kaj ponuja bodočim iskalcem zaposlitve. Tehnična usposobljenost in praktične izkušnje so že začele uživati privilegirano obravnavo med delodajalci za poklice na področjih kot so recimo javna uprava, razne obrti, socialne storitve…

Z namenom, da se preuči kakovost trenutnega dialoga med regionalnimi gospodarskimi skupnostmi ter instituti poklicnega in strokovnega izobraževanja, je konzorcij partnerjev, ki ga sestavljajo Slovenija, Poljska, Velika Britanija, Turčija in Portugalska raziskal vlogo podjetij, organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, lokalnih oblasti , šol in univerz v strokovnem izobraževanju. Rezultat te dvoletne raziskave, ki se financira iz EU programa Leonardo da Vinci, bo e-knjiga s statističnimi podatki in rezultati anket iz vseh teh držav. E-knjiga bo poročala o obstoječih učnih izidih/kompetencah študentov v poklicnih in strokovnih šolah ter zahtevah podjetij, vsebovala bo podatke o tem, kako lahko podjetja najbolje podprejo usposabljanje in ponudila pomoč pri kariernem načrtovanju študentov. Osredotočila pa se bo tudi na vlogo tretjih oseb (gospodarstva, strokovnih združenj in drugih) v strokovnem usposabljanju.

E-knjigo bo dostopna že v septembru 2015.

Članek je bil objavljen angleškem Blasting News 31. julija 2015 – povezava