Nova Erasmus+ povezovanja s centralno Azijo v Istanbulu

123

Višja strokovna šola Academia Maribor se je na povabilo in pokroviteljstvom Evropske komisije in CMEPIUS, kot edina izobraževalna institucija iz Slovenije, udeležila Erasmus+ srečanja programskih držav EU in partnerskih držav centralne Azije. Dvodnevno B2B srečanje več kot 270 univerz ter drugih visokošolskih institucij je potekalo v Istanbulu.

Skupaj z obstoječimi in novimi partnerji smo začrtali bodoča povezovanja in projektna sodelovanja v okviru programa Erasmus+.