OECD Week je najpomembnejši dogodek organizacije OECD, ki se ga letno udeleži več kot 1900 predstavnikov iz 70 držav sveta iz javnega in zasebnega sektorja.

1 življenje, 20 projektov: izobraževanje in kvalitetne službe

Na posvetu “1 življenje, 20 projektov” je bilo govora predvsem o pomembnosti zaposljivosti diplomantov, reševanju problematike brezposelnih mladih, kreiranju novih in kvalitetnih delovnih mest ter strukturi študijskih programov.

V pogovoru je bila izpostavljena problematika relevantnosti pridobljenih specifičnih kompetenc za trg dela, pomankanja generičnih kompetenc diplomantov kot so: timsko delo, sposobnost kritičnega razmišljanja ter sposobnost efektivnega, učinkovitega komuniciranja in javnega nastopanja.

289Academia: 800 ur predavanj in laboratorijskih vaj ter 800 ur prakse v podjetju v 2 letih

Academia je predstavila svoj primer dobre prakse, kjer študenti v 2 letih opravijo 800 ur predavanj in laboratorjiskij vaj ter 800 ur prakse v podjetju, kar Višjo strokovno šolo Academia uvršča med najboljše izvajalce izkustvenega izobraževanja v vseh razvitih državah sveta – članic združenja OECD.