Ogled rekonstrukcije, dozidave in gradnje podzemnih garaž IZUM-a

284

Študentje gradbeništva so v okviru predmeta Konstrukcije 2 opravili laboratorijske vaje na terenu in si ogledali rekonstrukcijo, dozidavo in gradnjo podzemnih garaž instituta informacijskih znanosti IZUM v Mariboru.