Otago Polytechnic iz Nove Zelandije in Academia sta podpisala sporazum o sodelovanju.

Intenzivno bilateralno institucionalno sodelovanje bo obsegalo:

  • študijske izmenjave domačih in mednarodnih študentov,
  • možnost opravljanja praktičnega izobraževanja za domače in mednarodne študente v državi gostiteljici,
  • razvoj in izvedba skupnih študijskih programov za domače in mednarodne študente,
  • izmenjava učnih vsebin ter študijskih gradiv,
  • izmenjava strokovnih člankov in druge literature,
  • delitev izkušenj na področju internacionalizacije v Aziji,
  • izmenjave predavateljev in strokovnih sodelavcev.

Marc Doesburg, direktor internacionalizacije na Otago politehniki ob podpisu: “Otago politehnika iz Nove Zelandije je zelo zadovoljna, da je podpisala sporazum o sodelovanju z Academio. Korenine ustanovitve naše politehnike segajo v leto 1870 s pričetkom delovanja šole za umetnost, danes pa se uvrščamo med najboljše ustanove v Novi Zelandiji in Avstraliji glede na študentske dosežke in njihovo zadovoljstvo. Izobražujemo za globalen trg dela, zato bo sodelovanje z Academio našim študentom omogočilo pridobitev študijskih in praktičnih izkušenj v Sloveniji in drugod po Evropi. Skupni interes obeh ustanov je ponujati strokovno izobraževanje ter omogočati študentom učenje iz izkušenj, kar je osnova za tesnejše sodelovanje v okviru skupnih študijskih programov in projektov.”

“Izjemno smo veseli, da nas je Otago politehnika prepoznala kot kredibilnega institucionalnega partnerja v Evropi. Ustanove iz Nove Zelandije imajo namreč na področju internacionalizacije vrsto let izkušenj. Po podatkih pristojnega ministrstva za izobraževanja, v državici “down under” s 4,7 milijoni prebivalcev, mednarodni študentje letno prispevajo več kot 2,5 milijardi EUR ter tako omogočajo več kot 32 tisoč zaposlitev. Ponujanje študija mednarodnim študentom, 78% jih prihaja iz Azije (večina iz Kitajske, Indije, Koreje, Japonske) za Novo Zelandijo predstavlja 4. največji izvoz (za izvozom mlečnih in mesnih izdelkov ter turizma). Takšno sodelovanje za Slovenijo pomeni odlično priložnost, da glede na naše čisto in varno okolje z odlično lego v osrčju Evrope postanemo izvozniki znanja ter slovenskim študentom ugodno odpremo vrata v svet skozi izobraževanje.” je ob podpisu sporazuma dejal Žan Dapčevič, izvršni direktor za razvoj na Academii.

Otago Polytechnic

Otago Polytechnic, ustanovljena 1870, je vodilna politehnika v Novi Zelandiji, kjer letno v višješolskih, visokošolskih in magistrskih strokovnih programih študira več kot 8000 domačih in mednarodnih študentov. Študijski programi, kot je oblikovanje, uvrščajo šolo med 50 najboljših na svetu.

Mednarodni kampus v Aucklandu – OPAIC

Mednardodni kampus Otago politehnike v Aucklandu je dislocirana enota politehnike, namenjena mednarodnim študentom za opravljanje praktičnega izobraževanja v podjetjih in študija v mestu jader – Aucklandu.