Podjetnost je ženskega spola na Academii

182

Na VSŠ Academia se je včeraj začelo eno izmed usposabljanj v okviru programa spodbujanja ženskega podjetništva, ki poteka po vsej Sloveniji že tretje leto. V Mariboru bo v program v tej 5. izvedbi vključenih 41 žensk – potencialnih podjetnic iz Podravske in Pomurske regije. Na uvodnem dogodku je bila predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijoR RS Miša Osterc in vodja programa usposabljanja gospa Marta Turk. Udeleženke programa je pozdravila tudi ravnateljica VSŠ Academia mag. Vida Perko.

Spodbujanje ženskega podjetništva je ukrep, ki ga Javna agencija SPIRIT Slovenija že dve leti izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Zavodom RS za zaposlovanje. Izkazal se je za zelo dobrodošlo spodbudo, ugotavljajo na Spiritu. Svežim podjetnicam bo v letu 2018 na voljo milijon evrov sredstev, prav toliko pa tudi v letu 2019. Višina subvencije za posamezno udeleženko sicer ostaja 5.000 evrov. V letu 2018 prejmejo subvencijo vse udeleženke pomladnega termina usposabljanja, ki bo potekalo pod okriljem SPIRIT Slovenija, za jesenski del usposabljanj pa bodo izplačila v januarju 2019,” so nam povedali na Spiritu.

V program za spodbujanje ženskega podjetništva se lahko vključijo ženske iz vse Slovenije, ki so najmanj tri mesece prijavljene med brezposelnimi, in imajo najmanj višjo strokovno izobrazbo (VI. raven ali več). Potrebujejo še zanimivo poslovno idejo, željo in možnosti za samozaposlitev. Subvencijo v višini 5.000 evrov – gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki predstavljajo pomoč ob začetku opravljanja samostojne dejavnosti – lahko prejmejo po končanem podjetniškem usposabljanju, na katerega jih napoti Zavod RS za zaposlovanje. Usposabljanje bodočim podjetnicam nudi posebno obliko podpore ter jim s tem olajša pot v podjetništvo. Uspešno opravljeno usposabljanje je torej eden izmed pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev za ustanovitev lastnega podjetja. Če udeleženke prejmejo subvencijo, morajo ohraniti samozaposlitev neprekinjeno najmanj 2 leti. V letošnjem letu bo Zavod predvidoma na omenjeno usposabljanje napotil 450 udeleženk. Prvi del usposabljanj pa se bo začel v drugi polovici aprila.