Ponovno uspešna presoja ISO 9001:2008

261

Academia d.o.o. je ponovno uspešno prestala ISO zunanjo presojo po standardu ISO 9001:2008.

Presojevalna skupina ni ugotovila neskladnosti z zahtevami standarda, prepoznala pa je kar nekaj pozitivnih ugotovitev, med drugim mnenje Nacionalne agencije za kakovost v višjem in visokem šolstvu R Slovenije, v katerem je sistem kakovosti Academie izpostavljen kot primer dobre prakse v slovenskem višješolskem prostoru; uvajanje novih komunikacijskih kanalov ter posledično kreiranje ustreznih procesov; mednarodno sodelovanje in mednarodna prepoznavnost Academie ki se med drugim odraža v vključitvi v EU projekt uvedbe višješolskih strokovnih programov v R Srbiji 2015-2018.