Prague College in Academia podpisala sporazum o sodelovanju

180

Prague College in Višja strokovna šola Academia Maribor sta podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju. Prague College je mednarodna višješolska in visokošolka institucija v Pragi na Češkem, ki izvaja višješolske, visokošolske in magistrske študijske programe s področja ekonomije, medijske produckije, umetnosti ter računalništva. College obiskuje 500 študentov iz kar 80 držav sveta. Prague College ima tudi enako akreditacijo študijskih programov Velike Britanije kot Academia.

Sporazum o medsebojnem sodelovanju obsega:

  • študijska mobilnost študentov
  • mobilnost predavateljev
  • možnost nadaljevanja študija diplomantov VSŠ Academia programov HND Business (Ekonomist) in HND Art & Desgin (Medijska produkcija) neposredno v 3. letnik dodiplomskega študija
  • sodelovanje pri izvedbi poletnih šol

Poletna šola Prague College

Trajanje: 15. junij do 6. julij 2018
Predmeti, ki so na voljo s področja ekonomije: Business Ethics, Understanding and Leading Change, Global Business Environment, Business Economics, Business Strategy
Predmeti, ki so na voljo s področja medijske produkcije: Film Studies, Website Design, Alternative Culture and Creativity, Illustration for Design
Šolnina: 8000 CZK (ca. 314 EUR)
Štipendije: 
DA – v višini 210 EUR s strani sklad-kadri.si

Academia bo študentom, ki se bodo udeležili poletne šole opravljene obveznosti priznavala v okviru študijskih obveznosti na Višji strokovni šoli Academia Maribor.