Program Ekonomist – Računovodja do oprostitve pri opravljanju mednarodnih izpitov iz računovodenja ACCA

372

Academia, je prva višja strokovna šola v Sloveniji, katerih diplomanti programa Ekonomist – Računovodja imajo priznanih večih mednarodnih kvalifikacij s področja mednarodnega računovodstva pri ACCA.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountatns) je vodilna strokovna računovodska organizacija na svetu.

Diplomanti imajo priznane sledeče kvalifikacije:

 1. Introductory Certificate in Financial and Management Accounting – v celoti
  FA1       Recording Financial Transactions
  MA1      Management Information
 2. Intermediate Certificate in Financial and Management Accounting – v celoti
  FA2       Maintaining Financial Records
  MA2      Managing Costs and Finance
 3. Diploma in Accounting and Business – v celoti
  FAB       Accountant in Business
  FMA      Management Accounting
  FFA       Financial Accounting
 4. Certified Accounting Technician (CAT) Qualification
  FTX – Foundations in Taxation
  FFM – Foundations in Financial Management
  FAU – Foundations in Audit
  Relevant work experience
  Potrebno opraviti le še: Foundations in Professionalism – spletni modul

Diplomanti imajo priznane sledeče mednarodne izpite iz računovodenja za pridobitev naziva “Charted Certified Accountant“:

 1. F1 Accountant in Business
 2. F2 Management Accounting
 3. F3 Financial Accounting
 4. F4 Corporate and Business Law

od skupno 14 izpitov.