Študentje programa Gradbeništvo bodo v okviru vodenih srečanj z oblikovanjem in delom v projektnih timih pripravili dispozicijo diplomskega dela ter nato čez poletje izdelali diplomska dela s področja Priprave projekta PZI in tehnični del razpisne dokumentacije na realnem primeru iz prakse, ki jo bodo zagovarjali v mesecu septembru.

Projekt za izvedbo – PZI je projekt, ki vsebuje podrobne načrte, dodatne izračune, popise del in potrebne detajle. V projektu za izvedbo se predvidijo vsi potrebni materiali in vsa potrebna dela na posameznem področju.