Ravnateljica Višje strokovne šole Academia na Nizozemskem o prepustnosti višješolskega in visokošolskega sistema za trg dela

Ravnateljica Višje strokovne šole Academia se je kot predstavnica Slovenije udeležila srečanja strokovnjakov Evropske Unije s področja izobraževanja, kjer predstavlja primer dobre prakse Višje strokovne šole Academia - izkustvenega izobraževanja ter pomembnost močnih povezav med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom.

303

Na dvo dnevnem srečanju v Amsterdamu se mudi 40 strokovnjakov iz vseh držav Evropske unije, ki predstavljajo dobre prakse s področja izboraževanja, ki predstavljajo rešitve za probleme brezposlenosti s katerimi se srečujejo države članice Evropske Unije.

Srečanje je razdeljeno na sledeče tematske sklope:

  • Fleksibilni načini izobraževanja v višješolskem strokovnem izobraževanju
  • Priznavanje predhodno pridobljenih strokovnih znanj
  • Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti v izobraževanju
  • Vzpostavitev modela ocenjevanja po doseženih strokovnih kompetencah
  • Prepoznavanje potreb gospodarstva in relevantnost študijskih programo za trg dela