S ponedeljkom, 18. maja 2020 so prostori Višje strokovne šole Academia Maribor ponovno odprti

19

Obveščamo Vas, da je Vlada RS izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki se začne uporabljati od 31. maja 2020 naprej. Vsi zdravstveni ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih bolenih pa še vedno veljajo in se uporabljajo.

Na podlagi prejete okrožnice Ministrstva, za izobraževanje znanost in šport št. 603-3/2020/27 ter smiselne uporabe higienskih priporočil v času epidemije NIJZ za pripravo na maturo, obdobje mature in bivanje v dijaškem domu v času epidemije COVID-19 in priporočil SkupnostiVSŠ se je vodstvo Višje strokovne šole Academia Maribor odločilo, da prostore šole na Glavnem trgu v Mariboru odpre.

Vsi, ki boste prostore šole obiskali, morate upoštevati splošna in higienska priporočila NIJZ ter Višje strokovne šole Academia Maribor.

Posebna priporočila in prilagoditve za udeležbo in izvajanje študijskega procesa ste študentje in pedagoško osebje prejeli na Vaše elektronske naslove.

Za druge obiskovalce šole veljajo sledeča priporočila:

S šolo raje komunicirajte elektronsko ali po telefonu
V šolo vstopajo samo zdrave osebe. Obiskovalcem, ki imajo sami ali v gospodinjstvu zdravstvene omejitve odsvetujemo osebni obisk.
Telefon: 02 225 35 35 // Email: info@academia.si

Zaščitna opremaZ nošenjem maske izkazujemo spoštovanje do drugih
V skupnih prostorih (hodnikih) šole, stopniščih in dvigalu poslovne stavbe Glavni trg obvezno nosite zaščitno masko, pralno masko, ruto ali šal po priporočilih NIJZ.

1,5 do 2 metra medosebne razdalje
Držite se medosebne razdalje najmanj 1,5 metra v skupnih prostorih in stopniščih ter na funkcionalnih zunanjih zemljiščih stavbe. Dvigalo uporabljajte posamično.

Umivanje in razkuževanje rok
Ob vstopu v poslovno stavbo Glavni trg si obvezno razkužite roke. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakemu prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin, zato so v referatu šole ter stopnišču na voljo razkužilniki.

Več priporočil je na voljo tudi na spletni strani NIJZ.

Ukrepi in priporočila veljajo do preklica zdravstvenih ukrepov.