S študijem Strojništva na Academii neposredno v 3. letnik Gospodarskega inženiringa Univerze v Novi Gorici

262

Na podlagi pobude Višje strokovne šole Acaemia Maribor je Senat Poslovno-tehniške fakultete, Univerze v Novi Gorici, na svoji 119. seji dne 20. junija 2017 soglasno sprejel naslednji sklep:

Diplomanti programa Velike Britanije BTEC Engineering (Strojništvo) Academie Maribor, se lahko vpišejo po merilih za prehode v 3. letnik študijskega programa Gospodarski inženiring (1. stopnja) na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici, če so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8. Za dokončanje študija morajo opraviti obveznosti v obsegu 60 ECTS in sicer:

 • Poslovna matematika (4 ECTS)
 • Obvladovanje digitalnih virov in dokumentov (4 ECTS)
 • Osnove informacijskih in komunikacijskih tehnologij (4 ECTS)
 • Ekonomika in organizacija podjetja (10 ECTS)
 • Energetika in okolje (6 ECTS)
 • Proizvodni sistemi (6 ECTS)
 • Statistika (3 ECTS)
 • Računovodstvo in poslovne finance (6 ECTS)
 • Pogodbeno pravo in pravo intelektualne lastnine (5 ECTS)
 • Elektronsko poslovanje (6 ECTS)
 • Diplomsko delo (6 ECTS)

Več informacij o prehodu nadaljevanju študija dobite v referatu Višje strokovne šole Academia Maribor.

Gospodarski inženiring I. stopnja

Študijski program: Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring
Študijsko področje: proizvodne tehnologije, poslovne in upravne vede
Šifra programa: 1GI
Stopnja programa: 1. stopnja visokošolski strokovni
Ime listine: diploma
Strokovni naziv: diplomirani gospodarski inženir/diplomirana gospodarska inženirka
Okrajšava naziva: dipl.gosp.inž.

Več informacij o programu na tej povezavi.

Primorkse novice: Novogoriška univerza med najvišje ocenjenimi na svetu

Univerza v Novi Gorici je vključena v globalno mednarodno ocenjevanje univerz UMultirank od samega začetka tega evropskega projekta. Letošnji rezultati primerjalnega ocenjevanja univerz z vsega sveta U-Multirank 2015, objavljeni konec marca, so pokazali, da novogoriška univerza dosega v svetovnem merilu visoko nadpovprečne rezultate.

Posebej je bila prepoznana odličnost univerze na področju raziskav, mednarodne usmerjenosti in regionalne vpetosti. Dobre rezultate izkazuje tudi na področju učenja in poučevanja, so sporočili iz Univerze v Novi Gorici.