Štipendije za študijske obiske v tujini za leto 2018/19

133
Woman holiday journey travel relaxation

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2018 (260. javni razpis)
Objava razpisa: 9. 8. 2018 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava
Rok prijave: od 3. 9. 2018 do porabe sredstev oziroma do 30. 9. 2019.
Vloge, oddane pred začetkom ali po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.
Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen:

  • izobraževanja ali
  • praktičnega usposabljanja.

Izobraževanje na partnerskih ustanovah Academie

Obveznosti, ki jih opravljate v okviru poletnih šol ali študijskih obiskov so predmet priznavanja pridobljenega znanja na Višji strokovni šoli Academia Maribor. Več informacij o programih partnerskih šol si lahko pridobitev v referatu šole. Druge poletne šole v Evropi so na voljo na tej povezavi.

Praktično izobraževanje

Večina ponujenih praks v podjetju je objavljenih na Erasmusintern.org . Obveznosti, ki jih opravljate v okviru praktičnega izobraževanja v tujini so predmet priznavanja pridobljenega znanja na Višji strokovni šoli Academia Maribor. Več informacij Vam nudimo v referatu šole.

Lokacija, trajanje in pričetek

Študent lahko opravi študijske obiske ali prakso v katerikoli državi na svetu. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov obdobju od 1. 6. 2018 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2019. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Posamezen vlagatelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk.

Višina štipendije

Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

  • Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 100,00 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 2.500,00 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.
  • Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti iz drugih virov, do štipendije za potne stroške ni upravičen.