Strokovna ekskurzija v podjetje BNM

168
Študentje programa Strojništvo so v okviru predmeta Tehnologija obiskali podjetje BNM d.o.o., kjer so si ogledali proizvodnjo podjetja z vidika različnih tehnologij, ki jo to uporablja. Prav tako so študentje opravili razgovor s predstavniki podjetja.