Strokovna ekskurzija v podjetje Pomgrad

193

Vodja proizvodnje vibroprešanih izdelkov podjetja Pomgrad- Delovna enota Stavbar g.
Miran Cvetko je predstavil osnovno dejavnost in vse 3 glavne obrate tega podjetja- to je obrat za izdelavo montažnih betonskih izdelkov (betonski tlakovci, robniki, zidaki, kanalizacijske cevi in betonski jaški, korita, ponve, …) in tudi za izdelavo ‘AB’ adhezijsko (predhodno) prednapetih nosilcev oziroma različnih AB nosilnih elementov (različni AB montažni stebri hal, protihrupne ograje, AB fasadni elementi ter različne oblike AB montažnih elementov v prečnem in vzdolžnem prerezu za različne namene- stebri in nosilci, …), nadalje obrat železokrivnice (deloma avtomatizirane- računalniško vodene pri izdelavi ‘stremen’, kjer je bil prikazan računalniško voden stroj ter prikazani so bili tudi ostali ‘polavtomatski’ stroji za ravnanje, rezanje in krivljenje armaturnih palic in armaturnih mrež) in obrat stolpne stacionarne betonarne z možno kapaciteto proizvodnje betona cca do 35 m3/h s pripadajočim laboratorijem za preiskavo (svežih) betonskih vzorcev.

Ogled laboratorija in stolpne betonarne pa je vodila nadalje vodja lastne kontrole betona ga. Tatjana Zemljič, kjer smo si s študenti ogledali v laboratoriju potrebno opremo in postopke za preiskavo svežih betonskih vzorcev zaradi obvezne kontrole tekoče proizvodnje betona (tlačna trdnost betona, različna konsistenčna stanja- Si in Fi, stopnje vodoneprepustnosti betona- PV-II in PV-III, …). Študenti so deloma videli in predvsem spoznali dejanske principe ter konstrukcijske dimenzije za vse zgoraj opisane delovne proizvodne postopke v vseh 3 različnih glavnih obratih tega podjetja. V posameznih omenjenih obratih so študenti sproti tudi zastavljali določena vprašanja, na katere so dobile jasne strokovne odgovore. Ta ogled v Sp. Hočah je trajal cca 2,0 celi uri, to je od 16. do 18. ure.

Ta ogled je tudi dobro dopolnil predavanja iz projektiranja, dimenzioniranja in izvajanja ‘AB’
konstrukcij pri predmetu ‘’Konstrukcije 2’’ na VSŠ Academia v Mariboru.

Borut Šušteršič
nosilec predmeta Konstrukcije 2