Študenti Gradbeništva na strokovni ekskurziji v Stavbar IGM

283

Študenti programa Gradbeništvo Višje strokovne šole Academia so v okviru predmeta Konstrukcije 2 opravili strokovno ekskurzijo v podjetje Stavbar IGM, kjer so spoznali praktičnem pomen konstrukcij v gradbeništvu ter si ogledali proizvodnjo podjetja.

O podjetju Stavbar IGM

Družba Stavbar IGM je proizvajalec gradbenih materialov (beton, agregat, rezana in krivljena armatura), armiranih in prednapetih betonskih montažnih elementov (linijski konstrukcijski elementi, plošče, hlevske gredice, PHO ograje…..), kanalizacijskih sistemov  in betonske galanterije (vibroprešani izdelki, vinogradniški koli, kanalete, mulde..).

Vsi izdelki so proizvedeni z veliko mero znanja, s pomočjo sodobne tehnologije ter z namenom enostavne, kvalitetne in trajne rešitve problemov, ki se pojavljajo pri gradnji in vzdrževanju objektov ter bivalnega okolja.

Marljivost in zavzetost delavcev ter strokovna usposobljenost so skupaj z ustrezno tehnologijo garancija za vrhunsko kakovost proizvodov; tehnološki napredek, inovativnost in zadovoljstvo kupcev pa so le tri od osnov, na katerih družba Stavbar IGM d.o.o. gradi prihodnost in stabilnost podjetja ter povečuje zaupanje uporabnikov.

Domov