Študentje programa Varovanje obiskali Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor

154
Študentje programa Varovanje so v okviru predmeta Upravno pravo obiskali Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor.
V imenu direktorja ZPKZ Maribor, gospod Vidovič, je študentom predstavil osnove delovanje ZKPZ, predstavil službo varovanja ter službo vzgoje.
Nato so študentje opravili še voden ogled zavoda: sprejem pripornikov in obsojencev, sobe, dvorišče, fitnes, sobo za umirjanje ter drugo.