Študentje so v okviru predmeta Podjetništvo obiskali Tovarno podjemov ter poslušali gostujoče predavanje

472

Študenti programov Ekonomist – Komercialist, Ekonomist – Računovodja, Medijska produkcija – Video produkcija, Strojništva in Varovanje so v okviru izbirnega predmeta Podjetništvo obiskali Tovarno podjemov ter za lažjo pripravo poslovnih načrtov poslušali gostujoče predavanje.

Tovarna podjemov

Univerzitetni inkubator Tovarna podjemov predstavlja pomemben element inovacijskega ekosistema Univerze v Mariboru usmerjen v promocijo in podporo podjetniškemu angažiranju študentov, raziskovalcev in profesorjev Univerze v Mariboru, kakor tudi drugim inovativnim posameznikom.2015-04-14 16_05_30

Poslanstvo Tovarne podjemov, ki uspešno deluje že več kot 10 let, je ustvarjati razmere, v katerih bodo podjetni strokovnjaki na Univerzi v Mariboru (profesorji, raziskovalci in študenti) lahko uresničevali svoje podjetniške ideje, ter na ta način uspešno komercializirali svoje vrhunsko znanje in tehnologije.

Gostujoče predavanje

2015-04-16 18_01_07Zlatka Zastavnikovič, univerzitetna diplomirana ekonomistka je študentom predstavila svoje delovne izkušnje na področju financ. In sicer pripravo investicijskih programov pri večjih investicijah, izračune analiz stroškov in koristi pri pridobivanju sredstev iz evropskih skladov, sodelovanje pri razvoju in izvedbi izobraževalnih programov za podjetnike, svetovanje podjetjem pri pridobivanju nepovratnih sredstev ali kreditov, pripravo in izvedbo domačih in tujih projektov v okviru različnih programov Evropske Unije.

Sama pripravlja tudi razvojne projekte za lokalne skupnosti in različne organizacije. Tako je predstavila tudi svetovanje podjetnikom začetnikom in inovatorjem pri pridobivanju finančnih sredstev iz različnih virov.