Študentje strojništva obiskali Inštitut IRNAS

332

Študentje programa Strojništvo so v okviru predmeta Mehanika 1 obiskali Inštitut za razvoj naprednih aplikativnih sistemov – IRNAS.

Predstavniki inštituta so študentom predstavili njihovo delo v povezavi s predmetom.