Študentje Varovanja v DARS-ovem nadzornem centru

254

Študentje višješolskega strokovnega programa Varovanje so v okviru predmeta Informacijsko-komunikacijski sistemi obiskali DARS-ov nadzorni center.