Študentje Varovanja v DARS-ovem nadzornem centru

226

Študentje višješolskega strokovnega programa Varovanje so v okviru predmeta Informacijsko-komunikacijski sistemi obiskali DARS-ov nadzorni center.