OZNAKE Objav z oznako "usposabljanje"

Oznaka: usposabljanje

V primerjavi z ostalimi evropskimi državami so v Sloveniji in Veliki Britaniji usposabljanja dokaj zahtevna in trajajo dlje časa. Usposabljanja, predvsem pa moduli so si...

Znanje ljudi je danes ključni konkurenčni dejavnik ustvarjanja dodane vrednosti podjetja. Na področju izobraževanja kadra mora imeti podjetje ustrezno strategijo in vlagati v zaposlene,...

Enakomerno stopnjevanje števila diplomantov v zadnjih nekaj desetletjih v Veliki Britaniji, je posledica odločitve številnih britanskih družin v povojnem obdobju, da spodbudijo mlade k...

Za uspešno poslovanje vsakega podjetja, tako proizvodnega kot storitvenega, je pomembno, da so zaposleni v njem strokovno usposobljeni. Na področju zasebnega varovanja je to še...

Izobraževanje računovodij vpliva na kakovost vodenja računovodstva v organizaciji in ne nazadnje tudi na uspešnost podjetja. Računovodje smo tisti, ki lahko spreminjamo potek dogodkov, opozarjamo...