Uspešen zaključek projekta grajenja zmogljivosti v terciarnem izobraževanju v Srbiji

41

Evropska komisija je konzorciju partnerjev Erasmus+ KA2 projekta Introduction of Part-Time and Short-Cycle Higher Education in Serbia posredovala pozitivno končno poročilo o izvedbi večletnega projekta grajenja zmogljivosti v visokem šolstvu.

Evropska komisija ocenjuje izvedbo projekta kot dobro. Kot primer dobre prakse je komisija izpostavila delovni paket 8 – Kakovost, za katerega je bila odgovorna prav Višja strokovna šola Academia Maribor. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti projekta, kot tudi pilotnih študijskih programov je namreč potekalo z uporabo evropskih smernic in standardov kakovosti – ESG.