Uspešni na 3 programskih evalvacijah iz Velike Britanije

141

Academia je ponovno bila uspešna na zunanji programski evalvaciji iz Velike Britanije.

Predmet tokratne večdnevne zunanje programske evalvacije je bila ocena izvedbe programov HND Art & Desgin, Construction in Engineering.

Zunanji ocenjevalci opazili primere dobrih praks in prednosti Academie

Zunanjci ocenjevalci akreditacijskega organa BTEC so prepoznali primere dobrih praks in prednosti Višje strokovne šole Academia pred ostalimi šolami v 60 državah sveta.

Izpostavljene prednosti:

 • tesna povezava z regionalnim gospodarstvom ter prilagojena izvedba zaposlenim
 • visokokakovostni predavatelji, ki so hkrati aktivni strokovnjaki v gospodarstvu
 • zgledno urejen sistem dokumentacije ter vodenja kakovosti
 • odlični materialni pogoji za študente in predavatelje
 • posneta predavanja ter posnete predstavitve izdelkov študentov
 • visokokakovostni izdelki študentov
 • močna zavezanost zaposlenih za uspešnost študentov med in po študiju

Kaj je programska evalvacija BTEC (v ang. “Standard Verification Visit”)?

Programska evalvacija BTEC je redni pregled delovanja Višje strokovne šole Academia Maribor pri izvajanju programov BTEC Higher National Diplome. Programska evalvacija poteka 2-krat letno in vsakič zajema:

 • vzorčenje izpitnih ter projektnih nalog
 • pregled dokumentacije za zagotavljanje kakovosti
 • pogovor s študenti
 • poročanje ugotovitev vodstvu šole

Ključni predmet evalvacije je vzorčenje izpitnih ter projektnih nalog. Pregled poteka na način, da neodvisni zunanji ocenjevalec iz Velike Britanije najprej naključno izbere vzorec študentov ter predmetov, nato pa pregleda dosežene učne izide v izpitnih in projektnih nalogah. S tem se zagotavlja, da študentje dosegajo učne izide študijskega programa ter da so pridobljene ocene ustrezne ter mednarodno primerljive za izdajo diplomskih listin.