Uspešni pri pridobivanju novih Erasmus+ sredstev

70

Višja strokovna šola Academia Maribor je bila uspešna na razpisu nacionalne Erasmus+ agencije za pridobitev novih sredstev za mobilnost študentov ter osebja šola v programske države Erasmus+.

Dodatno je bila Academia uspešna tudi pri pridobitvi sredstev za mobilnost s partnerskimi državam (izven EU) in sicer: Brazlija, Salvador, Jordanija in Malezija.