Uvodni dan za bruce 16. oktobra

212

Uvodni dan za nove študente bo potekal v ponedeljek, 16. oktobra 2017 ob 16. uri v Veliki dvorani, na sedežu Višje strokovne šole Academia Maribor, Glavni trg 17B, 4. nadstropje v Mariboru.

Program

  • Pozdravni nagovor – Vida Perko, ravnateljice VSŠ Academia Maribor
  • Uvodno predavanje – red. prof. dr. Matej Tušak
  • Predstavitev študijskega procesa in ocenjevanja
  • Predstavitev referata in storitev eAcademia
  • Pogostitev z druženjem

Veselimo se srečanja z Vami!

Vaša Academia

O predavatelju, red. prof. dr. Matej Tušak

Je študiral psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študij je zaključil z diplomsko nalogo na temo Agresivnost v vrhunskem športu in doktoriral na temo Razvoj motivacijskega sistema v športu.

Zaposlen je na Fakulteti za šport in Filozofski fakulteti kjer predava psihologijo in psihologijo športa. Predava tudi na  podiplomskem študiju  Medicinske fakultete, na univerzah v Zagrebu, Splitu, Skopju, Mostarju, Trstu in Celovcu.

 

Matej Tušak, v družbi lastnic olimpijskega odličja, Petre Majdič in Tine Maze.

Dela tudi na inštitutu za šport in se  aktivno ukvarja v procesu psihične priprave športnikov na tekmovanja, ukvarja se tako z vrhunskimi športniki, kot tudi z otroki, mladinci in amaterskimi športniki. Kot psiholog je sodeloval na številnih EP, SP in OI. Je član strokovnega sveta za šport pri Vladi RS, predsednik strokovnega sveta za šport pri SUSA (univerzitetna športna zveza), član odbora za vrhunski šport pri OKS, član mednarodnega odbora športnih psihologov (ISPC), predsednik strokovnega sveta za JUDO in triatlon, član strokovnih svetov  v različnih (kegljanje, smučarski skoki, jadranje, kajak) panogah in vodja psihodiagnostičnega laboratorija na Inštitutu za šport. Je tudi voda psihološkega dela mednarodnega projekta @life, ki skrbi za preventivo na področju soočanja s stresom in zdravega načina življenja.

Je avtor različnih knjig in preko 300ih znanstvenih člankov, v katerih teoretična znanja združuje s praktičnimi izkušnjami. Najpomembnejše njegove knjige so Psihologija športa, Strategije motiviranja v športu, Psihologija ekipnih športov, Trener, JAZ – Športnik, Človeški viri v SV idr.

 

Matej Tušak med predavanji: Pot do uspeha.

Ukvarja se tudi s psihološkim svetovanjem posameznikom z najrazličnejšimi težavami,  sodeluje z različnimi podjetji, manegerji, vodstvenimi delavci in ljudmi z vsakdanjimi težavami. V zadnjem času pa skuša znanje iz sveta vrhunskega športa prenesti tudi med manegerje in podjetnike.

 

“Egoist pa vrhunski športnik do neke mere je. Zagotovo. Dominanten mora biti, ker je to povezano s samozavestjo. Vrhunski športnik mora verjeti, da si zasluži zmago bolj kot kdorkoli drug in da bo v zadnjem trenutku naredil vse, da nasprotnike osmeši in dokaže, da je za razred boljši.” Matej Tušak o tem ali so vrhunski športniki zares egositični?