Vaje s področja Taktike osebnega varovanja

34

Študentje programa Varovanje so v okviru predmeta Taktika osebnega varovanja na praktičnih vajah spoznali taktike varovanja oseb.