Več kot 94% študentom smo izpolnili pričakovanja glede študija

254

Višja strokovna šola Academia Maribor skladno s smernicami ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju v mesecu decembru izvede začetno anketo ter o doseganju pričakovanj na študiju.

Več kot 94% študentom smo izpolnili pričakovanja glede študija, od tega kar polovici pričakovanja presegli in zelo presegli.

Študentje se za višješolske strokovne programe odločajo predvsem zaradi želje po zaposlitvi, sledi želja po kariernem razvoju ter želja po osebnostnem razvoju.

Za Academio se študentje odločajo zaradi organiziranosti šole, načina izvedbe študijskega programa ter ugleda in kakovosti šole. Povprečna ocena izvedenih predavanj je 4,65 od 5,00 (93%), študentje jih v večini ocenjujejo kot zanimiva in zelo koristna.

Več kot polovica študentov se je za študij na Academii odločila po priporočilu sodelavca, prijatelja ali sorodnika.

Si pa študentje želijo še več praktičnega podajanja znanja, še tesnejše sodelovanje s predavatelji iz gospodarstva ter številčnejšega obiskovanja podjetij. V skladu z letnim delovnim načrtom šole, bomo vse predloge upoštevali ter jih uresničili še v tem študijskem letu.

Dnevi odprtih vrat 27. februar do 8. marec

Vabimo Vas, da se brezplačno za nekaj dni pridružite študijskemu procesu na Višji strokovni šoli Academia. Več informacij tukaj.

Prvi prijavni rok odprt do 8. marca

Vabljeni k vpisu v višješolske strokovne programe Višje strokovne šole Academia Maribor. Izberite študijski program na tej povezavi in posredovali Vam bomo navodila za vpis.