Andragoški center Slovenije Academii podaljšal zeleni znak kakovosti POKI z vsemi možnimi osvojenimi 18 točkami

Komisija Andragoškega centra Slovenije za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje je sprejela sklep, da na podlagi oddane vloge Academii podaljša pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti za naslednje obdobje treh let (do 31. 3. 2024).

Academia je pri točkovanju dosegla vseh 18 točk od možnih 18 točk.

Splošni komentar komisije:

“Iz vaše vloge za Zeleni znak kakovosti in priloženih dokazil je razvidno, da imate v vaši organizaciji vpeljane aktivnosti, s pomočjo katerih načrtujete, presojate in razvijate kakovost ter uspešno vpeljujete načrtovane izboljšave na podlagi dobljenih ugotovitev presoj. Izpeljujete redne cikle samoevalvacije in vse faze kroga kakovosti ter uspešno kombinirate različne sisteme kakovosti v vaši organizaciji.

Čestitke za pridobljeno akreditacijo vaše šole po BTEC Higher National Diploma in za podeljen certifikat Excellent SME Slovenia!

S priloženimi dokazili vsekakor izkazujete vaše dolgoletno delo na področju presojanja in razvijanja kakovosti.

Ugotovljene dobre točke vašega notranjega sistema kakovosti:

  • Poleg poglobljenih samoevalvacij so pomemben del vašega notranjega sistema tudi sprotna spremljanja in presojanja kakovosti, v katere vključujete tako udeležence kot tudi zaposlene in predavatelje.
  • Veliko pozornosti namenjate presoji učinkov in rezultatov vašega izobraževanja. Pomembno vam je zadovoljstvo vaših diplomantov ter katere kompetence pridobijo v vaših izobraževalnih programih.
  • Sistematično beležite aktivnosti za kakovost (npr. analiza dela, poslovnik kakovosti, samoevalvacijsko poročilo, poročilo o notranji presoji, samoevalvacijski načrt, akcijski načrt za razvoj kakovosti…), omenjeni dokumenti so pregledni, jasni in metodološko ustrezni.

Želimo vam uspešno delo na področju kakovosti izobraževanja odraslih tudi v prihodnje!”

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.