Brezplačen študij za zaposlene v študijskem letu 2020/2021

Računovodja

Strojništvo

Višja strokovna šola Academia Maribor je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem uspešna pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport R Slovenije.

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Projekt MUNERA 3 tako zaposlenim omogoča BREZPLAČEN ŠTUDIJ v višješolskih strokovnih programih Višje strokovne šole Academia Maribor tudi v študijskem letu 2020/2021.

Študijski programi v katerih so na voljo še prosta mesta za vključitev v projekt:

  • Strojništvo: skupaj 7 mest
  • Ekonomist (modul Računovodja): skupaj 7 mest
  • Varovanje: 1 mesto za obstoječega študentka/ko, ki prehaja v drugo leto študija.

Pogoji za vključitev

 • izpolnjeni vpisni pogoji za vpis v izbrani višješolski študijski program (zaključeno 4-letno srednješolsko izobraževanje oz. primerljivo)
 • status zaposlene osebe ali status samozaposlene osebe ali status kmeta
  • potrebno predložiti ustrezno dokazilo: potrdilo delodajalca ali Zavoda RS za zaposlovanje ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ipd.

Splošni pogoji vključitve v projekt

Splošni pogoji MUNERA3 16-9-2019

Prosta mesta in prijava

Prijave za brezplačno vključitev zbiramo na sedežu šole vsak delavnik med 9. in 18. uro do zapolnitve prostih mest. Upoštevan bo vrstni red. 

Za program Varovanje je kriterij izbora število pridobljenih ocen v študijskem letu 2020/2021 pomnoženo s povprečno oceno študija.

S seboj potrebujete:

 • osebni dokument
 • maturitetna spričevala (oziroma drugo dokazilo o zaključeni srednji šoli)
 • osebno fotografijo
 • potrdilo o zaposlitvi s strani delodajalca ali Zavoda RS za zaposlovanje ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ipd.

V kolikor se do 30.9.2020 razpisan program ne zapolnijo vsa prosta mesta, se le ta lahko prerazporedijo v drug program (Ekonomist – Komercialist / Računovodja, Strojništvo, Gradbeništvo ali Informatika) po vrstnem redu prijavljenih, najkasneje do 30.10.2020.

V kolikor se izkaže, da zaradi priznavanja predhodno pridobljenega znanja “nastane” dodatno prosto mesto, šola le to ponudi osebi v vrstnem redu prijavljenih, najkasneje do 30.10.2020.

Individualno svetovanje

Za Vas smo na voljo vsak delavnik med 9. in 18. uro po telefonu na 02 228 35 35 ter osebno na šoli – Academia, Glavni trg 17B, 2000 Maribor

 Munera 3

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X