Dan za kakovost 2024 tudi na Academii

Academia, višja strokovna šole se pridružuje vseslovenskemu projektu Andragoškega centra Slovenije Dan za kakovost 2024: Skupaj izobražujemo izobraževanje odraslih.

Na današnji dan, petek 24. maja 2024 na Academii potekajo notranje presoje za namene zunanje presoje po ISO standardu kakovosti 9001:2015, ki bo potekala v prihodnjem tednu.

Notranja presoja je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje in njegovega objektivnega vrednotenja, da bi določili obseg, v katerem so izpolnjeni dogovorjeni kriteriji presoje. Academia je prva izobraževalna ustanova v Sloveniji s pridobljenim ISO certifikatom kakovosti.

20 obletnica začetka podeljevanja zelenega znaka kakovosti POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

Zeleni znak kakovosti Andragoški center Slovenije od leta 2004 podeljuje izobraževalnim organizacijam, ki s samooceno doseganja opredeljenih standardov in priloženimi dokazili izkažejo, da sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Academia je nosilka zelenega znaka kakovosti vse do njenega začetka podeljevanja.

Uspešna serija rednih letnih zunanjih presoj britanskega regulatorja BTEC

Academia je v zadnjih tednih uspešno prestala tudi presoje zunanji presojevalcev britanskega regulatorja BTEC za izvedbo britanskih višješolskih strokovnih programov za pridobitev Higher National Diplome, ki so nas obiskali v Mariboru.

Na vzorcu študentov so presojevalci v večdnevnih presojah opravili skrben pregled izvedbe vseh študijskih programov ter ocenili ustreznost izdelkov študentov glede na pričakovane učne izide.

Hkrati so s študenti in predavatelji opravili tudi poglobljene razgovore za ugotavljanje doseganja visokih mednarodnih standardov kakovosti.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X